Adatvédelmi tájékoztató - Aromax Illóolaj Webáruház

Adatvédelmi tájékoztató

Az aromax.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője a(z) Aromax Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.)

Amennyiben a(z) Üzemeltető a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot az Üzemeltetővel.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi nyilatkozat 2010. március 1. napján lépett hatályba. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért az Üzemeltető felelős.

 1. Az adatkezelés célja

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált vagy regisztráció nélkül vásárló Felhasználók, valamint az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja, továbbá Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

 • a webáruházba beérkezett rendeléseinek teljesítése;
 • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
 • hírleveleink eljuttatásához;
 • belső nyilvántartásához;
 • időszaki promóciós játékok és nyereményjáték folytatásához;
 • jótállási szolgáltatások nyújtásához;
 • a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
 • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához.

A kapcsolatot az Üzemeltető postai levélben, e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a rendelések teljesítéséhez, a szolgáltatások fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást postai levélben, telefonon, faxon vagy e-mailben küld a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

 1. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama

2.1 Az aromax.hu honlap látogatóinak adatai

A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

A Weboldal által kezelt sütik (cookie) beállítására és hozzájárulás megvonására a süti beállítások menü pont alatt lehetséges.

A Weboldalon személyes adatokra vonatkozó hozzájárulás megadására, valamint vásárlásra a 16. életévüket betöltött személyek jogosultak, az Üzemeltető ezért kéri a Weboldalt meglátogató kiskorú személyeket, hogy erről tájékoztassák és szerezzék be szülő- vagy törvényes képviselő engedélyét.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

2.2. aromax.hu regisztráció, vásárlás

A Webáruházban vásárolni regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül is lehetséges.

Regisztráció, vásárlás során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: azonosítószám (partnerkód), felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a regisztráció dátuma és időpontja, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai, felhasználóhoz tartozó kedvezmény, bankszámlaszám (előreutalásnál), a vásárlás során keletkezett számviteli bizonylatok.

A regisztrációkor, vagy hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

A vásárlások során megadott adatokat a mindenkor hatályos, a számviteli bizonylatokra vonatkozó adó- és számviteli jogszabályokban rögzített – jelenleg 8 év – időtartamban kezeljük, azt követően azok törlésre kerülnek.

A befejezetlen vagy sikertelen vásárlás során megadott adatokat 30 nap türelmi idő elteltét követően töröljük.

Az Aromax Webáruház bankkártyás fizetési szolgáltatója a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.).

A személyes adatok módosítása az „Adatmódosítás” fülre kattintva végezhető el, az adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a jelen tájékoztató 3. pontjában közzétett címeken írásban lehet kérni.

A jótállási szolgáltatások kapcsán az adatkezelés a jótállási kötelezettség terjedelmében jogszabály, valamint szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése érdekében és időtartamában történik.

2.3. aromax.hu hírlevél feliratkozás és marketing kommunikációs célú adatkezelés

A Felhasználóknak lehetőségük van a Weboldal használata során az Üzemeltető hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre feliratkozás önkéntes. Feliratkozás esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott postai vagy e-mail címre tájékoztató és kifejezetten marketing célú tartalmak, promóciók és nyereményjáték esetén esetleges nyeremények kerüljenek továbbításra.

A kezelt adatok köre lehet: név (vezetéknév, keresztnév), lakcím, e-mail cím, feliratkozás dátuma.

Az adatkezelés célja: az Üzemeltető termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról elektronikus hírlevél útján, promóciók és nyereményjátékokban részvétel, kapcsolattartás, nyeremények kézbesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés ideje: a hírlevélről, kézbesítési lehetőségről, vagy kapcsolattartásról történő leiratkozásig.

A hírlevélről, kapcsolattartás fent rögzített formáiról a Felhasználó bármikor, a hírlevél láblécében feltüntetésre kerülő linkre kattintva iratkozhat le. Abban az esetben, ha a leiratkozási linkre kattintva nem tud sikeresen leiratkozni vagy egyéb kérdése, észrevétele van, úgy kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az adatkezeles@aromax.hu e-mail címen.

 1. Adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Aromax Zrt.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-043279
Adószám: 10817096-2-41
E-mail értékesítéssel kapcsolatosan: webshop@aromax.hu

E-mail adatkezeléssel kapcsolatosan: adatkezeles@aromax.hu

Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozókról és általuk végzett egyes adatkezelési műveletekről a mindenkor frissített, aktuális nyilvántartást az adatkezelőtől lehet igényelni.

A főbb állandó adatfeldolgozó partnerek:

Weboldal üzemeltetése, marketing- és hírlevél szolgáltatások nyújtása: V-Team Reklámügynökség Kft. (székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39. 1./103

A küldemények kézbesítését a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi – Északi Ipartelep, GLS Európa u. 2.) végzi.

 1. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.), illetve az adatkezeles@aromax.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Üzemeltető a személyes adatokat székhelyén, adatfeldolgozójánál, a DHG Service Center-nél (Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.), valamint adatfeldolgozója szerverein (amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak) tárolja.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a GDPR és Info Tv.  tartalmazza.

 1. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

 1. Bírósági jogorvoslat

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az

Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. Hatóság eljárása:

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu

Select your currency
HUF Magyar forint